Obaveštavamo vas da je servis Sky car d.o.o., od 01.januara 2022. godine  na novoj adresi

Joza Laurenčića broj 5, 11283 Beograd

Promenom poslovnog sedišta mobilni  telefonski brojevi i i-mejl adrese zaposlenih ostaju nepromenjeni.

Srdačno,

Vaš Sky Car

skycar

Sky Car d.o.o. poseduje licencu Ministarstva unutrašnjih poslova za vršenje poslova montaže, pustanja u rad i održavanja sistema tehničke zaštite i obuke korisnika koja je neophodna za navedene radove po Zakonu o privatnom obezbedjenju koji se primenjuje od 01.01.2017.

 

 

 

Auto zaštita

Zaštitite svoj automobil od krađe brzo i profesionalno alarmom i mehaničkom zaštitom u SkyCar.

Da vaš auto zauvek ostane vaš.

Obezbedite svoj auto na vreme

Sky Car projekti

Off-road

Music for Oldtimer’s