Sky Car alarmi

Auto alarmni sistemi poslednje generacije

Sky car elektronska zaštita

Sky Car S9 series

Napredni Sky Car Smart bezbednosno-telematski sistem sa Bluetooth pametnim BLE Tag uređajem, Daljinskim startom motora i Sky Car Mobilnom Aplikacijom.

Sky Car S9 - GPS/GLONASS, GSM, 2SIM, Bluetooth Tag, Bluetooth Smart Autorizacija preko mobilnog telefona, Sky Car Mobilna Aplikacija, 2CAN+4LIN, PIN-kod autorizacija, iCAN blokada motora, fabrička zaštita ulaska bez ključa, Smart OBDII dijagnostika, 3D senzor nagiba šoka , senzor temperature, anti-hijack…

Vlasnik vozila, pre nego što startuje vozilo, treba da prođe autorizaciju pomoću malog vodootpornog bežičnog BLE Tag priveska ili pametnog telefona sa verzijom Bluetooth 4.2 i novijom. Sky Car SMART Alarmni sistem efikasno radi u gradskim ekstremnim radio smetnjama zahvaljujući jedinstvenom uskopojasnom primopredajniku ( BLE Tag ) od 868 MHz sa niskošumnim pojačalom. GSM 2G/3G/4G prenos mobilnih podataka putem interneta. Sposobnost da vidite podatke o automobilu kao što su napon baterije, nivo goriva, temperatura, otvorena vrata, ... Aplikacija za mobilne uređaje. Pokrenite motor, aktivirajte/deaktivirajte, kontrolišite fabrički sistem grejanja ..

“NEVIDLJIVA BLOKADA MOTORA” Jedinstvena patentirana iCAN tehnologija garantuje pouzdanu zaštitu skrivenim blokiranjem motora preko fabričke digitalne CAN ili LIN magistrale. Kontrola bezbednosti automobila sa fabričkim daljinskim upravljačem i pouzdana dodatna autorizacija sa Sky Car Alarm BLE Tag daljinskim upravljačem. Sky Car Alarm je inteligentna zaštita koja će blokirati neovlašćene pokušaje deaktiviranja fabričke bezbednosti i otvaranja automobila hakovanjem originalnog sistema pristupa bez ključa.

(OPCIONO) “HANDS FREE FUNKCIJA” Sky Car Alarm će deaktivirati obezbeđenje vozila i otključati vrata kada se vlasnik približi vozilu u oblasti za detekciju bežičnih BLE Tag uređaja/smart telefona. Ova funkcija je odličan izbor za vozila koja ne poseduju fabriču funkciju KEYLESS GO.

(OPCIONO) Sky Car Alarm štiti od krađe i otmice bezbednim blokiranjem motora u pokretu ako BLE Tag nije otkriven ili uz vlasničku komandu preko GSM interfejsa.

(OPCIONO) inteligentno daljinsko i automatsko pokretanje motora na određenoj temperaturi, vremenu, danu u nedelji ili naponu baterije (dostupno sa opcionim Sky Car Alarmnim modulom za daljinsko pokretanje motora)

Sky car elektronska zaštita

Sky Car E9 series

Napredni Sky Car Alarmni sistem sa Bluetooth pametnim BLE Tag uređajem.

Sky Car SE9 - Bluetooth Tag, Bluetooth Smart Autorizacija preko mobilnog telefona, 2CAN+4LIN, PIN-kod autorizacija, iCAN blokada motora, fabrička zaštita ulaska bez ključa, Smart OBDII dijagnostika, 3D senzor nagiba šoka , senzor temperature, anti-hijack…

Vlasnik vozila, pre nego što startuje vozilo, treba da prođe autorizaciju pomoću malog vodootpornog bežičnog BLE Tag priveska ili pametnog telefona sa verzijom Bluetooth 4.2 i novijom. Sky Car Alarmni sistem efikasno radi u gradskim ekstremnim radio smetnjama zahvaljujući jedinstvenom uskopojasnom primopredajniku ( BLE Tag ) od 868 MHz sa niskošumnim pojačalom.

“NEVIDLJIVA BLOKADA MOTORA” Jedinstvena patentirana iCAN tehnologija garantuje pouzdanu zaštitu skrivenim blokiranjem motora preko fabričke digitalne CAN ili LIN magistrale. Kontrola bezbednosti automobila sa fabričkim daljinskim upravljačem i pouzdana dodatna autorizacija sa Sky Car Alarm BLE Tag daljinskim upravljačem. Sky Car Alarm je inteligentna zaštita koja će blokirati neovlašćene pokušaje deaktiviranja fabričke bezbednosti i otvaranja automobila hakovanjem originalnog sistema pristupa bez ključa.

(OPCIONO) “HANDS FREE FUNKCIJA” Sky Car Alarm će deaktivirati obezbeđenje vozila i otključati vrata kada se vlasnik približi vozilu u oblasti za detekciju bežičnih BLE Tag uređaja/smart telefona. Ova funkcija je odličan izbor za vozila koja ne poseduju fabriču funkciju KEYLESS GO.

(OPCIONO) Sky Car Alarm štiti od krađe i otmice bezbednim blokiranjem motora u pokretu, HI-JACK Funkcija, ako BLE Tag ili telefon -Bluetooth nije otkriven u blizini.

(OPCIONO) inteligentno daljinsko i automatsko pokretanje motora na određenoj temperaturi, vremenu, danu u nedelji ili naponu baterije (dostupno sa opcionim Sky Car Alarmnim modulom za daljinsko pokretanje motora)

Sky car elektronska zaštita

Sky Car i96 CAN

Sky Car CAN imobilajzer, Bluetooth Smart autorizacija vlasnika bežičnim BLE Tag uređajem ili pametnim telefonom, CAN blokada motora, PIN autorizacija, Anti Hi-Jack…

SKY CAR CAN BUS IMOBILAJZER – SERIJE i96 je jedinstvena patentirana iCAN tehnologija koja garantuje pouzdanu zaštitu vozila. Pametni sistem imobilajzera protiv krađe vozila sa Bluetooth Smart autorizacijom vlasnika bežičnim BLE Tag uređajem ili pametnim telefonom.

Integrisani iCAN interfejs obezbeđuje nevidljivo digitalno blokiranje motora, skriveno preko fabričke digitalne CAN magistrale. Sistem se integriše sa računarom Vašeg vozila i radi sa radio kontrolom sa Vašeg ključa i BLE Tag priveskom tj. Mobilnim telefonom (bluetooth) kao dodatnim vidom zaštite

Vlasnik vozila, pre nego što startuje vozilo, treba da prođe autorizaciju pomoću malog vodootpornog bežičnog BLE Tag priveska ili pametnog telefona sa Bluetooth 4.2 verzijom ili novijom.

(OPCIONO) Sky Car Alarm štiti od krađe i otmice bezbednim blokiranjem motora u pokretu, HI-JACK Funkcija, ako BLE Tag uređaj ili mobilni telefon nije otkriven u blizini.