Sertifikati

Poslovanje usklađeno sa ISO standardima

Sky car elektronska zaštita sertifikat

Sertifikat ISO 27001

Sistem menadžmenta bezbednošću informacija usaglašen sa zahtevima SRPS ISO/IEC 27001:2014

Sky car elektronska zaštita sertifikat ISO 9001

Sertifikat ISO 9001

Naša kompanija ispunjava zahteve ISO 9001:2015 standarda u našoj oblasti poslovanja

Sky car elektronska zaštita

Sertifikat ISO 14001

Naša kompanija ispunjava zahteve ISO 14001:2015 standarda o politici zaštite životne sredine